20 January 2010

Bahala na si God. Si God ang JUDGE ng buhay ko.

No comments: